Etikettarkiv: utvärdera

Tala – lyssna – läsa – skriva

Jag har under lovet stannat upp och tittat tillbaka på delar av min undervisning  utifrån en checklista av Pauline Gibbons (hittade den på Anna Kayas blogg: Ny i svenska skolan). Listan är tänkt att ha när man planerar in ett nytt arbetsområde, men det går ju lika bra att använda den som ett utvärderingsinstrument.

Jag ritade upp en enkel mall och gick igenom de fyra delarna (med hjälp av Gibbons frågeställningar) utifrån två  punkter:

  • Det här gör jag!
  • Hur går jag vidare?

(Här är en länk till ett dokument som jag gjorde efteråt, inför kommande utvärderingar. Var så god att använda: Utvärderingsmall)

Det blev tydligt och konkret vad jag har gjort hittills och vad jag måste komplettera i undervisningen för att få mer balans mellan de fyra delarna. Ett enkelt sätt att få syn på vad man gör och vad man behöver göra mer av!

 

B04DgISIYAIIH44

Årets första skrivuppgift

Förra läsåret låg det alltid blädderblock utlagt på golvet (ett tips från Anne-Marie Körling) så att eleverna kunde skriva ner meningar ur de böcker de läste. Sedan brukade jag högläsa deras meningar och vi lekte med orden, prövade att läsa med olika betoning m.m. Jag sparde alla meningar och idag plockade jag fram dem igen för årets första skrivuppgift (även det en lektion från Anne-Marie Körlings blogg). Först gjorde vi det muntligt tillsammans. Jag valde en mening från ett blädderblock och skrev den på tavlan. Sedan högläste vi den på olika sätt och sedan skrev vi om den på olika sätt. Vi gjorde så med flera meningar innan det var dags för eleverna att göra själva.

När alla hade skrivit så samlades vi och jag läste upp deras nya meningar, det blev många skratt! Det här är en mycket rolig och kreativ skrivuppgift!

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

IMG_1816.JPG
En elevutvärdering av höstens första skrivuppgift.

”Läksonen var dynga”

Idag provade jag lektionen som jag skrev om i förrgår: Begreppskort+körlingsord!

Just idag (3:orna var på slöjd så jag lånade in några 1:or) hade jag fyra elever, fyra 1:or och fyra 2:or.  De fick jobba i par och jag genomförde lektionen ungefär som jag hade tänkt…ända tills jag skrev ordet DYGN på tavlan.

Dygn, det får mig att tänka på…ja du vet…

-Menar du dynga? frågade jag och skrev ordet DYNGA på tavlan, rakt under ordet DYGN.

Sedan handlade lektionen mest om stavning, NG-ljud,  och en och annan livsvisdom…

Alla skrev en utvärdering och här är några, exakt avskrivna:

11/4-2014
Det va roligt.
jag lärde mig att stava dyngn.

KUL
JAGMYKE
11/4-2014
JAGLÄRDEMEJDYNGA

11/4-2014
KUL JAG LÄRDe MEj MYKET

jag lärde mig
förklaringenav dYgn 11/4-2014

Det var klurit. Det jik bra.
Jag lärdä mäj hur dynga stavas.
2014-04-11

tråkit Jag viste redan
vad dygn va. jaglärde
mej att skriva dygn. Läksonen
var dynga
11/4-2014

Av Anne-Marie Körling har jag lärt mig att alltid låta eleverna skriva utvärdering av lektionen. På sin blogg skriver hon: Jag kan inte följa lärandet annars, och det kan inte eleverna heller. Det är viktigt att summera, reflektera och fundera över det som är lärande. (Utvärderingar – elevens tankar om arbetet)

Jag får inte alltid till det, men de senaste veckorna har jag försökt att så ofta som möjligt låta dem skriva en utvärdering.  Och idag blev jag så glad av deras utvärderingar, kanske mest av eleven som tyckte ”lektionen var dynga”. För i den utvärderingen kan jag utläsa att min elev är trygg i mitt klassrum för hen vågar skriva vad hen känner. Jag såg även att i en av utvärderingarna kunde en elev skriva datum på ett annat sätt än det jag skrev upp på tavlan och jag ser att några av eleverna använder punkt och stor bokstav helt utan att jag har påmint, tjatat eller påpekat.

Men sedan fick ivern över den lyckade lektionen mig att bli övermodig, och jag ville pröva en likadan lektion men med ett annat begreppskort tillsammans med mina 3:or när de kom tillbaka från slöjden…

…det jag lärde mig av det, är att försök aldrig upprepa något du tyckte gick bra utan att vara väl förberedd!

 

 IMG_1504