Etikettarkiv: språk

Årets första skrivuppgift

Förra läsåret låg det alltid blädderblock utlagt på golvet (ett tips från Anne-Marie Körling) så att eleverna kunde skriva ner meningar ur de böcker de läste. Sedan brukade jag högläsa deras meningar och vi lekte med orden, prövade att läsa med olika betoning m.m. Jag sparde alla meningar och idag plockade jag fram dem igen för årets första skrivuppgift (även det en lektion från Anne-Marie Körlings blogg). Först gjorde vi det muntligt tillsammans. Jag valde en mening från ett blädderblock och skrev den på tavlan. Sedan högläste vi den på olika sätt och sedan skrev vi om den på olika sätt. Vi gjorde så med flera meningar innan det var dags för eleverna att göra själva.

När alla hade skrivit så samlades vi och jag läste upp deras nya meningar, det blev många skratt! Det här är en mycket rolig och kreativ skrivuppgift!

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

IMG_1816.JPG
En elevutvärdering av höstens första skrivuppgift.

Kollegialt lärande i höst!

I dagarna blev det bestämt att vår skola ska satsa på att utveckla vår kompetens när det gäller undervisning i läsförståelse och vi ska göra det på plats och tillsammans: kollegialt lärande med andra ord! Vi ska läsa, prata, prova, dela och analysera! 2 timmar/tillfälle 1 gång i månaden!

I en artikel på Skolporten läser jag att ”Nyckeln till framgång är praktisk träning tillsammans med kollegor eller handledare i den naturliga miljön.” Därför känns det extra bra att vi på vår skola kommer att satsa på det i höst.

Själva upplägget är inte spikat, men vi kommer antagligen använda Barbro Westlunds bok ”Att undervisa i läsförståelse” med tillhörande studiehandledning som grund. Dessutom kommer jag säkerligen att prata om/visa bildpromenad enligt Kiwimetoden. Och en av mina kollegor har läst och intresserat sig för något som kallas retrospektiv textavvikelseanalys, något vi kände att vi genast ville lära oss mer om.

I sommar har jag ju planerat att delta i en bokcirkeln som ska diskutera boken ”Stärk språket Stärk lärandet”, så jag kommer antagligen att plocka med den till höstens träffar. Och alldeles nyss beställde jag en bok på Bokus som heter ”Låt språket bära”

…undrar hur många träffar vi kommer att behöva…=)

 

När Lärarlyftet mötte twitter!

Min kollega läser på Lärarlyftet, Svenska för lärare åk 4-6. Under läsåret som gått har vi stött och blött våra tankar, hon genom sin kurs och jag genom framför allt twitter och så klart Anne-Marie Körling. Vi har tipsat varandra om böcker, diskuterat den svåra konsten i att faktiskt undervisa i läsförståelse och inte bara kontrollera den (som väldigt många av skolans läromedel fortfarande gör). Vi har pratat reciprocal teaching, inferenser, textkopplingar och föreställningsvärldar m.m. och till hösten vill vi starta en studiegrupp med inriktning mot att att fördjupa våra kunskaper om läsförståelse och hur vi bäst kan arbeta med våra elever. på fb har jag kontakt med några av mina tidigare kollegor i Falun. De har provat att arbeta utifrån Barbro Westlunds studiehandledning till boken Att undervisa i läsförståelse och vi får gärna kontakta dem om vi har några frågor!

Idag hittade jag dessutom filmer gjorda av Susanne Nystedt (på twitter så klart, genom Anna Kaya). Dessa filmer presenterar olika läsförståelsestrategier på ett eneklt och lättbegripligt sätt.

Jag ska visa dem för min kollega på måndag!

Att ställa frågor!

Att förutspå!

Att skapa inre bilder!

Att göra inferenser!

Att göra textkopplingar!