Etikettarkiv: SO

Skapa förförståelse

I fredags var jag och ett gäng lärare i Storuman på workshop med två utbildare från NC. De talade mycket om att alltid arbeta med förförståelse. Antingen aktivera den förförståelse eleverna redan har, eller ge och skapa förförståelse för det som ska komma.

Ett sätt att hjälpa eleverna in i en text, men ändå låta dem läsa själva är ge så mycket information man kan innan de läser.

Så här förbereder jag en text i SO, som jag planerar att eleverna ska läsa själva (i par).

Först läser jag texten. Sedan sammanfattar jag den för mig själv. Därefter skriver jag ner en text, som jag kommer att läsa upp/berätta för eleverna innan de ska läsa texten själva.

I den här texten får du veta hur Sverige ser ut. Du får också lära dig att det ser olika ut i olika delar av Sverige. Du kommer också att få veta var de flesta människor bor. Dessutom kommer du att få veta vad olika färger betyder på en karta.

Själva lektionen börjar med att vi pratar om Sverige och de får berätta för en kompis vad de vet om Sverige. Sedan tittar vi på rubriken, bilderna och faktarutan tillsammans och pratar om det vi ser. Därefter berättar jag vad texten kommer att handla om och slutligen får de läsa tillsammans i par. De läser med post-it-lappar så att de kan märka ut nya ord, frågor eller något nytt de har lärt sig (detta har jag skrivit om här: Att själv få komma på vad man inte kan!).

Skrivmall och sambandsord

Idag  provade jag att använda en skrivmall för allra första gången med mina 4-5:or i SO.

Jag utgick från en skrivmall (från boken Språkutvecklande SO-undervisning) som jag hade hittat på Natur och Kulturs hemsida. Den riktar sig till 7-9, därför hade jag förenklat den,  så att den skulle passa mina elever. Jag skrev även upp sambandsord på tavlan (därför att, eftersom,  på grund av m.m) för dem som behövde ytterligare skrivstöd.

Skärmavbild 2016-02-24 kl. 18.26.16

Vi arbetar just nu med hinduism och därför fick de utgå från den religionen. Den andra religionen fick de välja själva. De skulle jämföra likheter och skillnader och de fick arbeta i par om de ville. Ungefär hälften valde att arbeta i par och resten arbetade själva.

Vi avslutade lektionen med att läsa upp våra texter och ge respons till varandra. Alla var överens om att det var till stor hjälp att ha en mall och att deras texter blev mycket ”proffsigare” med hjälp av mallen och sambandsorden.

Vad har vi tränat och lärt oss under lektionen:

  • sökläsning
  • närläsning
  • jämföra likheter och skillnader
  • begrepp
  • skriva

…och lärt oss ännu mer fakta om världsreligionerna!

 

Jag är en pojke med tur

På torsdag kommer jag att läsa hela boken ”Jag är en pojke med tur”, av Monica Zak, som handlar om Esmet och hur han lyckades fly till Sverige, helt på egen hand.

Inför läsningen (en lektion dagen innan) har jag förberett mig med hjälp av kapitlen. Jag har utgått från en lektionsmodell från Anne-Marie Körling: Böckernas kapitel är utmärkta att skapa orberikarundervisning genom

Skärmavbild 2015-01-19 kl. 19.47.24

Jag har flera syften med att läsa denna bok:

  • Låta eleverna lyssna på en längre berättelse i ett svep (svenska).
  • Efter läsningen jämföra likheter och skillnader mellan vår förra högläsningsbok ”Nils Holgersson” och denna bok (utveckla förmågan att jämföra likheter och skillnader).
  • Ge eleverna mer kunskap om Afghanistan (geografi).
  • Ge eleverna mer kunskap om religionen islam (religionskunskap).
  • Ge eleverna ett verklighetsbaserat exempel på varför människor måste fly till ett nytt land (SO).

2013 fick boken Barnens romanpris. Klicka på länken och lyssna!