Etikettarkiv: ord

Fråga eleverna hur de gör

Ord har en naturlig del i min undervisning – i alla ämnen. Vi tittar på hur ord är uppbyggda, hur ord är släkt med varandra, hur ord rimmar och hur ord kan höra ihop. Eleverna skriver ofta upp ord och meningar ur böckerna de läser.

Vilka ord hör ihop? Alla får ett ord och går runt i klassrummet och försöker hitta en kompis som har ett ord som hör ihop med deras.

 

Ord ur dikten ”Fideli” av Lena Sjögren.

Som en del i denna undervisning har eleverna  skrivläxa en gång i veckan. Det kan vara att träna på att stava ord eller att skriva meningar med utvalda ord. Orden kommer från vår läsebok i svenska, så orden är inte nya för eleven. Vi har alltid samma ord i två veckor, fast på olika sätt. Om de har haft i läxa att stava orden, gör jag alltid diktamen på de orden – och eleverna kräver att jag gör det. De flesta blir sura om de inte får visa att de har tränat på orden hemma. Om de har haft i läxa att skriva meningar med orden, läser jag ALLTID upp deras meningar högt. Den elev som av någon anledning inte har gjort eller har glömt läxan, är mycket noga med att jag ska läsa upp hens meningar när hen sedan har med sig sin läxa.

Eleverna har skrivit av meningar på blädderblock, ur böcker de läser.

I fredags fick eleverna fundera på frågan ”Hur gör du när du tränar stavningsläxan?”. Syftet med det var att jag ville att eleverna skulle få upp ögonen för att man kan träna läxor på olika sätt, och på så sätt öka medvetenheten om hur man lär sig. Eleverna fick fundera en stund, sedan berätta för varandra.

När jag har skrivit orden på papperet brukar mamma säga orden så skriver jag dem igen.
Först tittar jag på ordet – sedan försöker jag skriva ordet flera gånger utan att titta.
Jag säger orden högt när jag skriver dem.
Jag vet inte hur jag gör…
Jag bara skriver dem.
Jag är vänsterhänt och då döljer jag ordet med handen!
Jag skriver varje ord fem gånger.

Undervisning: Hur ser en text ut när alla innehållsord är borta?

Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling

Min undervisning genomsyras just nu av ett medvetet arbete med ord och begrepp.

Här är länkar till de flesta av de aktiviteter som vi använder oss av i klassrummet. Flera av länkarna handlar ju inte bara om att utveckla ord/begrepp utan det handlar om ett språktutvecklande arbete i stort.

Den mesta inspirationen hämtar jag just nu från böckerna:

Och från dessa två bloggar:

 

Omfånget på läsarens ordförråd är en viktig indikator på språkförståelsen. Faktiskt är omfånget på ordförrådet den viktigaste enskilda faktorn som man hittills har hittat och som påverkar språkförståelsen.

Karsten Elbro, 2004:151

Se även denna länk:Läsförståelse

20140523-180019-64819990.jpg

Alla lärare – i alla ämnen!

Läsundervisningen ska inte begränsas till separata övningar eller avgränsade kurser i början av läsåret. När eleverna lär sig lässtrategier i verkliga lässituationer, med de texter de annars skulle ha läst, upplever de användningen av strategierna som mer realistisk och förstår bättre hur de kan använda dem i senare situationer. Faktatextstrategier har mycket med begreppskunskap att göra, och det kan man inte lära sig teoretiskt eller som separata övningar. När läraren förklarar strategibruk, genredrag och svåra ord och begrepp som en del av undervisningen i ämnet får eleverna läsundervisning samtidigt som de lär sig ämnet.

Ur boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe (2014:101).

 

Med andra ord: Alla lärare, i alla ämnen där stora som små textmängder används måste bedriva läsundervisning parallellt med sin ämnesundervisning.

Kolla gärna in dessa två inlägg (av Anna Kaya och Anne-Marie Körling) om du vill veta mer om hur man kan arbeta med ord och begrepp i undervisningen.
Att arbeta aktivt med ordförståelse
Tre begrepp och en fras

IMG_1565