Etikettarkiv: kamratbedömning

Högläsning med ökat elevansvar

I det här inlägget tänkte jag berätta hur jag arbetar med att utveckla elevernas läsflyt genom att eleverna får högläsa för varandra. Lektionsidén har jag hittat i Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse och sedan har jag anpassat den utifrån den elevgrupp jag har just nu.

Westlund skriver att syftet är att högläsningen ska ge goda effekter på flyt i läsningen som då i sin tur påverkar förståelsen. Det går till så att två elever bildar en läsgrupp. Sedan läser den ena eleven texten högt tre gånger för den andra. Den som läst gör sedan en självvärdering i ett enkelt läsprotokoll. Den elev som har lyssnat gör också en bedömning i samma protokoll. Därefter skriver observatören med egna ord en beskrivning av hur kompisens högläsning förbättrades. Läsaren skriver några sammanfattande rader om texten. Sedan byter de roller. Det är viktigt att eleverna vet varför den här övningen görs – de ska känna att de utvecklas som läsare (2009:202-203).

Mina elever  i 2:an, har jobbat med detta under några lektioner. De har valt text själva (det är viktigt att de har tillgång till många olika böcker att välja mellan), men jag har bestämt vem de ska läsa tillsammans med. Innan varje läsning, har vi noga gått igenom vad den som läser ska tänka på och vad den som lyssnar ska tänka på. Utifrån deras förslag, har jag sedan gjort ett läsprotokoll som de har fyllt i efter att de har läst. Vi har pratat extra mycket om hur man läser med inlevelse. Och då har vi bland annat pratat om att skiljetecknen kan hjälpa oss att hitta inlevelsen.

Vi samlas även alltid efteråt när alla har läst och pratar om hur samarbetet har gått, om de märkte någon förändring i sin läsning osv. Då brukar vi även prata om hur man väljer en text – om det inte har skett någon utveckling efter tre omläsningar hade man antingen valt en för lätt eller för svårt text.

Många elever har verkligen känt att de har blivit en bättre läsare efter tre omläsningar och då blir de modiga och vill gärna pröva att läsa inför hela klassen. I klassrummet har vi många böcker med korta berättelser, roliga historier, gåtor och rim och ramsor – texter som passar extra bra för högläsning. Så det enda problemet jag har nu är att avsluta lektionen eftersom det alltid är någon som frågar:

– Får jag läsa en till, snälla?

(Efterord: Många har hört av sig och vill ha ett protokoll. Jag hänvisar istället till boken ”Att undervisa i läsförståelse” och ”Aktiv läskraft – mellanstadiet” av Barbro Westlund. I båda de böckerna står det utförligt om denna lektion. )

 

Det kändes bra i benen när han läste!

Hur kan det då låta när 5-åringarna på sitt alldeles egna speciella vis ska ge kamratbedömning till 2:orna som har läst för dem?

 • Det kändes bra när han läste för mig. Det var en bra saga. Nästa gång kan han läsa lite långsammare.
 • Han läste en bok om monster. Det kändes spännande när han läste för mig, när pojken skulle fara till djungeln. Han läste lagom. Nästa gång får han läsa lite sakta.
 • Det kändes bra när hon läste för mig, det var bra när Max fick komma hem igen och han kom ifrån djuren. Nästa gång kan hon tänka på att läsa lite högre.
 • Han läste bra. Han läste så det vart spännande. Han ska tänka på att läsa bra som idag.
 • Hon läste bra. Hon läste med en spännande röst. Nästa gång ska hon läsa fortare.
 • Det kändes bra i kroppen när han läste för mig…jättebra, fast jag blev ganska rädd när han sa att han skulle såga ner trädet.
 • Det kändes bra i benen när han läste. Han läste lite högt så jag fick ont i örat.
 • Hon läste om Ralf som badar i en sjö. Han var på en strand och skulle bada och göra ett sandslott. Då såg han några pojkar som gjorde en kulle. Hon läste bra med rösten. Det kändes jätte-jättebra i mig!

 

20131210-220531.jpg

 

 

Nästa gång kan du läsa en längre saga!

Vårt projekt Hej – Jag läser för dej! har nu pågått i några veckor och i går var det fjärde gången 2:orna knallade ner till 5-åringarna med boken under armen. De var väl förberedda och hade som vanligt sett ut ett ställe i texten där de skulle stanna upp och fråga: Vad tror du kommer att hända? En elev hade även förberett några frågor om texten. När de kom tillbaka samlades vi som vanligt på mattan och de fick berätta hur det hade gått. Den här gången hade 5-åringarna börjat bli varma i kläderna, för alla utom en, hade provat att gissa på vad som skulle hända.

Efter en stund knackade det på dörren och 5-åringarna kom med veckans protokoll från lässtunden. De sitter alltid tillsammans med sin pedagog där de får återberättar sagan de har hört och även ge en form av 2 stjärnor och 1 önskan (på 5-åringars vis). Jag läste upp deras kommentarer och vi diskuterade sedan vad de kan tänka på till nästa gång de ska läsa. I kommentarerna kom det bland annat fram att några 5-åringar hade uppfattat ett namn fel på en karaktär och då fick vi en bra diskussion om hur man ska läsa så att de minns rätt. En annan kommentar handlade om att  de ville höra en längre saga nästa gång och då insåg mina elever att de nog hade valt för korta sagor/böcker för uppgiften.

Vad ger då det här eleverna? Och vilka förmågor utvecklar de?

 • förmågan att utöva inflytande och ansvar (jag och eleverna turas om att välja vad de ska läsa och de går alltid till lässtunden utan mig)
 • förmågan att läsa (eleverna får i ett meningsfullt sammanhang jobba med upprepad läsning av samma text, som är en bra strategi för att uppnå bättre flyt i läsningen)
 • förmågan att anpassa språket efter mottagaren
 • förmågan att urskilja språkliga strukturer (vi letar efter ledtrådar i texten där de kan läsa med inlevelse som t.ex. vid utropstecken och ord som är skrivna med versaler)
 • stimulerar elevernas intresse för att läsa
 • kunna förstå och använda olika lässtrategier
 • kunna ta emot kamratrespons och använda den för att utveckla sin läsning

Och vad ger detta arbete skolans 5-åringar?

 • läsande förebilder
 •  utvecklar sitt ordförråd
 •  arbetar med lässtrategier både under och efter läsningen
 •  utvecklar sin förmåga att ge kamratrespons 
 • gemenskap med de äldre eleverna

20131210-220531.jpg