Etikettarkiv: gemensamt skrivande

Hur man blir en…

I april var jag i Stockholm på Natur & Kulturs Läskonferens. Där fick jag bland annat lyssna på läraren Adrienne Gear. Hon berättade om sin undervisning  i att skriva faktatexter. Det var en mycket inspirerande föreläsning och om jag ska framför någon kritik så var det att det var alldeles för kort!

Men det var speciellt ett upplägg som jag gick igång på! Istället för att skriva en ”vanlig” beskrivande text när man vill berätta om ett djur, en historisk person eller dyl. så skriver man det som en instruktion.

Jag berättade genast om detta för min kollega när jag kom hem och hon gillade idén och vi drog igång på NO:n (hon provade även att skriva med en grupp elever som hon undervisar i SVA – och det gick jättebra!).

Jag tänker inte beskriva hela vårt upplägg för detta arbete, men vi såg att 2:orna som hade jobbat med denna genre (instruktioner) snabbare förstod hur texten skulle skrivas. Adrienne poängterade ju också att man måste arbeta grundligt med en genre innan man skriver dessa slags texter – något som både 2:orna och våra elever som läser SVA hade gjort. Men 1:orna fick en skrivmall som de använde och då gick det riktigt bra ändå och vi skrev en gemensam text först innan de fick skriva sin egen.

Så om det är någon som vill veta hur man blir en varg, en sengångare, en husmus,  eller varför inte en björn, ett lejon, eller en igelkottfisk och mycket, mycket mer – hör av er till oss i Stensele; vi är experter!

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

En saga att läsa, en saga att skriva!

I dagarna två har vi (jag och 1:orna) jobbat med en saga, som har engagerat både mig och eleverna – det började så här…

Jag läste ett inlägg på Fröken Hülyas blogg (tack Hülya!), som handlade om hur man kan använda sekvensbilder i undervisningen. Jag provade delar av hennes upplägg och kände genast att jag ville prova mer.

I samma veva upptäckte jag Natur och Kulturs julkalender för årskurs 1-3 och där fanns en saga som jag tyckte om. Jag hittade även en sida som kallas ”Lärarwebb” där det finns mer material till sagan att använda.

Lektion 1: Jag skrev ut sagan till eleverna men jag sa att ”ordtjuven” hade lagt alla bilder huller om buller så nu måste de hjälpa till att få dem rätt. Alla satte igång och läste och pusslade och när alla hade lagt sina bilder i rätt ordning läste vi sagan gemensamt (bilderna häftade jag sedan ihop och de används i vårt klassbibliotek).

bild

Lektion 2: Nästa dag använde vi småbilder från sagan (se Lärarwebb), för att skriva en egen saga. Först skrev vi meningar tillsammans. Jag hade klistrat upp bilderna på ett blädderblock och eleverna hjälptes åt att hitta på meningar. Slutligen fick alla egna bilder som de klistrade in i en bok (som jag hade gjort av vanliga A4-papper). De fick välja om de ville skriva av vår gemensamma saga eller hitta på en egen saga till bilderna.

Lektionen innehöll:

 • utmaning och spänning (ordtjuven hade varit i farten)
 • samarbete
 • självständig läsning
 • gemensam läsning
 • gemensam skrivning
 • självständig skrivning

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Gemensamt skrivande – en text växer fram!

Idag har vi skrivit vår gemensamma beskrivande text (se tidigare inlägg om vårt arbete med Cirkelmodellen), som eleverna sedan kommer att ha som mall/modell när de själva ska skriva sin text. Så här växte vår sexfältare och vår text fram under veckan som gick.

Eleverna fick i olika ”expertgrupper” till uppgift att plocka ut nyckelord ur en text (en text om lodjuretsom vi tidigare hade studerat), till sina respektive delar i sexfältaren (en grupp hade klassificering, en grupp hade förekomst osv.). Därefter fick de sätta sig i sin ”hemgrupp” och berätta för de andra vilka nyckelord de hade valt ut (här insåg jag att de hade behövt mer tid på sig att förklara för de andra varför de plockade ut just de här nyckelorden). Så småning om hade alla elever en varsin sexfältare fylld med nyckelord. Vi samlades i helgrupp och gick igenom deras ord, som jag skrev in i en tom sexfältare (se bild).

IMG_1938-1500x1020

Sedan var det dags att skriva själva texten. Eleverna fick sitta i par och hela tiden diskutera fram förslag på meningar med hjälp av nyckelorden i sexfältaren. De hade även sin skrivbok om texttyper framme (helt vanligt skrivhäfte). I den har vi skrivit ner sammanfattningar, allteftersom vi har lärt oss om beskrivande texter och hur de är uppbyggda. Jag hade förberett mig med frågor som jag använde mig av under skrivandets gång.

 • Vad måste vi börja med?
 • Kommer ni ihåg hur de andra texterna såg ut?
 • Finns det något tydligare sätt att säga det på?
 • Kan någon komma på ett annat ord?
 • Duger det här nu?
 • Ser ni något som ni tycker vi ska ändra på?

(Fritt efter Gibbons frågor i från kapitel 4 i boken ”Stärk språket, stärk lärandet”)

Alla paren tänkte ut meningar och sedan använde jag våra namnlappar där jag slumpade fram ett namn som fick svara. Sedan fick andra grupper lägga sig i och komma med förslag på ändringar eller tillägg. På detta sätt blev alla aktiva och delaktiga och inte bara ett fåtal, som det hade blivit om jag hade använt mig av vanlig handuppräckning.

Nästa vecka ska eleverna börja med sina egna texter och alla kommer att få ett exemplar av vår gemensamma sexfältare och gemensamma text. Jag har även kopierat upp dem och satt de på väggen i klassrummet.

IMG_1939-1120x1500
Jag skrev texten på smartboarden och printade sedan ut texten.