Etikettarkiv: förförståelse

Skapa förförståelse

I fredags var jag och ett gäng lärare i Storuman på workshop med två utbildare från NC. De talade mycket om att alltid arbeta med förförståelse. Antingen aktivera den förförståelse eleverna redan har, eller ge och skapa förförståelse för det som ska komma.

Ett sätt att hjälpa eleverna in i en text, men ändå låta dem läsa själva är ge så mycket information man kan innan de läser.

Så här förbereder jag en text i SO, som jag planerar att eleverna ska läsa själva (i par).

Först läser jag texten. Sedan sammanfattar jag den för mig själv. Därefter skriver jag ner en text, som jag kommer att läsa upp/berätta för eleverna innan de ska läsa texten själva.

I den här texten får du veta hur Sverige ser ut. Du får också lära dig att det ser olika ut i olika delar av Sverige. Du kommer också att få veta var de flesta människor bor. Dessutom kommer du att få veta vad olika färger betyder på en karta.

Själva lektionen börjar med att vi pratar om Sverige och de får berätta för en kompis vad de vet om Sverige. Sedan tittar vi på rubriken, bilderna och faktarutan tillsammans och pratar om det vi ser. Därefter berättar jag vad texten kommer att handla om och slutligen får de läsa tillsammans i par. De läser med post-it-lappar så att de kan märka ut nya ord, frågor eller något nytt de har lärt sig (detta har jag skrivit om här: Att själv få komma på vad man inte kan!).

Mer ork kvar inför själva läsningen!

Idag provade jag ett nytt sätt att aktivera eleverna förkunskaper inför en läsning av en faktatext. Idén till  just detta sätt har jag plockat ihop från andra ”före-läsning-aktiviteter” som jag har provat eller läst om. Till exempel VÖL-tabell, THIEVES,  progressiv brainstorming, och olika ordberikarlektioner alá Körling.

Jag utgick från de rubriker som vi skulle läsa om i texten – väder – vindar – moln och regn – åska och blixt. Jag skrev upp rubrikerna på tavlan. Vi läste orden tillsammans och diskuterade dem. Därefter berättade jag att de i par skulle tänka ut tre ord till varje rubrik, som de trodde skulle finnas med i texten. Vi gick igenom en rubrik tillsammans i helgrupp för att alla skulle förstå. Jag bad dem även tänka ut en fråga till varje rubrik, en fråga som de trodde de skulle få svar på i texten. Även detta moment gjorde vi först i helgrupp. Därefter delade jag in eleverna i par och jag delade ut en enkel stödmall som jag hade gjort i ordning i förväg. När paren var färdiga bildade de nya grupper med ett annat par och så läste de upp sina ord och sina frågor. Slutligen fick de parläsa texten och då vara uppmärksamma på om deras ord dök upp och om de fick svar på sina frågor. De använde även sina post-it-lappar under läsningen, ett arbetsverktyg som vi numera alltid använder oss av när vi läser framför allt faktatexter.

Vi avslutade lektionen med en muntlig utvärdering av arbetssättet. Jag bad dem jämför detta sätt med THIEVES-sättet, något vi har prövat de senaste gångerna vi har läst både NO-texter och SO-texter. Så här tyckte mina elever:

  • det här tar kortare tid, det andra sättet blev för mycket prat och babbel i mun på varandra.
  • det här var bättre, man fick vara som Futura och Furioso (två lässtrategier som vi använder och som vi har hittat på Josef Sahlins blogg: Lässtrategier).
  • det här gick snabbare och man fick tänka mer själv.
  • det andra sättet gör att man blir så trött, så när man väl ska börja läsa finns det ingen ork kvar.

Min egen utvärdering av denna ”före-läsningen” aktivitet är att den var enkel att förstå för alla och att den höjde medvetenheten under själva läsningen. Jag kommer absolut att använda mig av detta igen, men jag kommer inte för den skull att lägga de andra aktiviteterna på hyllan. Jag tror att det är bra att ha flera olika sätt att använda sig av för att väcka elevernas förkunskaper och höja medvetenheten under själva läsningen. Eleverna blir uttråkade om man alltid gör på samma sätt. Men det finns så klart en fara i att ständigt införa nya aktiveteter. Eleverna måste få en chans att landa i ett arbetssätt och känna att de behärskar det, innan man provar  något nytt.

image
Eleverna har skrivit egen reflektioner och kommentarer under och efter läsningen. De ord som de hittade i texten ringade de in.

 

 

Rubrik, tre ord och en fråga!

Här är ett förslag på hur man kan aktivera elevernas förförståelse innan man ska läsa en faktatext.

  • Skriv upp rubrikerna på tavlan från texten ni ska läsa.
  • Läs orden tillsammans. Prata om orden tillsammans.
  • Be eleverna själva eller i par tänka ut tre ord till varje rubrik, som de tror kommer att finnas med i texten.
  • Be dem även formulera en fråga till varje rubrik som de tror de kommer att få svar på i texterna.
  • Låt eleverna rita upp en enkel stödmall (eller förbered en åt dem) där de skriver in sina ord och sina frågor.

image

I morgon ska vi prova just detta upplägg. Jag återkommer med hur det gick!