Etikettarkiv: före läsningen

Mer ork kvar inför själva läsningen!

Idag provade jag ett nytt sätt att aktivera eleverna förkunskaper inför en läsning av en faktatext. Idén till  just detta sätt har jag plockat ihop från andra ”före-läsning-aktiviteter” som jag har provat eller läst om. Till exempel VÖL-tabell, THIEVES,  progressiv brainstorming, och olika ordberikarlektioner alá Körling.

Jag utgick från de rubriker som vi skulle läsa om i texten – väder – vindar – moln och regn – åska och blixt. Jag skrev upp rubrikerna på tavlan. Vi läste orden tillsammans och diskuterade dem. Därefter berättade jag att de i par skulle tänka ut tre ord till varje rubrik, som de trodde skulle finnas med i texten. Vi gick igenom en rubrik tillsammans i helgrupp för att alla skulle förstå. Jag bad dem även tänka ut en fråga till varje rubrik, en fråga som de trodde de skulle få svar på i texten. Även detta moment gjorde vi först i helgrupp. Därefter delade jag in eleverna i par och jag delade ut en enkel stödmall som jag hade gjort i ordning i förväg. När paren var färdiga bildade de nya grupper med ett annat par och så läste de upp sina ord och sina frågor. Slutligen fick de parläsa texten och då vara uppmärksamma på om deras ord dök upp och om de fick svar på sina frågor. De använde även sina post-it-lappar under läsningen, ett arbetsverktyg som vi numera alltid använder oss av när vi läser framför allt faktatexter.

Vi avslutade lektionen med en muntlig utvärdering av arbetssättet. Jag bad dem jämför detta sätt med THIEVES-sättet, något vi har prövat de senaste gångerna vi har läst både NO-texter och SO-texter. Så här tyckte mina elever:

  • det här tar kortare tid, det andra sättet blev för mycket prat och babbel i mun på varandra.
  • det här var bättre, man fick vara som Futura och Furioso (två lässtrategier som vi använder och som vi har hittat på Josef Sahlins blogg: Lässtrategier).
  • det här gick snabbare och man fick tänka mer själv.
  • det andra sättet gör att man blir så trött, så när man väl ska börja läsa finns det ingen ork kvar.

Min egen utvärdering av denna ”före-läsningen” aktivitet är att den var enkel att förstå för alla och att den höjde medvetenheten under själva läsningen. Jag kommer absolut att använda mig av detta igen, men jag kommer inte för den skull att lägga de andra aktiviteterna på hyllan. Jag tror att det är bra att ha flera olika sätt att använda sig av för att väcka elevernas förkunskaper och höja medvetenheten under själva läsningen. Eleverna blir uttråkade om man alltid gör på samma sätt. Men det finns så klart en fara i att ständigt införa nya aktiveteter. Eleverna måste få en chans att landa i ett arbetssätt och känna att de behärskar det, innan man provar  något nytt.

image
Eleverna har skrivit egen reflektioner och kommentarer under och efter läsningen. De ord som de hittade i texten ringade de in.

 

 

Rubrik, tre ord och en fråga!

Här är ett förslag på hur man kan aktivera elevernas förförståelse innan man ska läsa en faktatext.

  • Skriv upp rubrikerna på tavlan från texten ni ska läsa.
  • Läs orden tillsammans. Prata om orden tillsammans.
  • Be eleverna själva eller i par tänka ut tre ord till varje rubrik, som de tror kommer att finnas med i texten.
  • Be dem även formulera en fråga till varje rubrik som de tror de kommer att få svar på i texterna.
  • Låt eleverna rita upp en enkel stödmall (eller förbered en åt dem) där de skriver in sina ord och sina frågor.

image

I morgon ska vi prova just detta upplägg. Jag återkommer med hur det gick!

Den viktiga förförståelsen!

Är läsaren mer förberedd och har mer förkunskaper och byggt upp en förförståelse, påverkar det också hans eller hennes möjligheter att gå in i textens innehåll på ett mer fördjupat sätt och skapa bilder i huvudet. Detta gäller oavsett om eleven är mycket stark eller mindre stark som läsare.

Caroline Liberg m.fl. (2010:63.) Utmana, utforska, utveckla! 

af-geijerstam-asa-utmana-utforska-utveckla

Jag tänker att detta är vårt uppdrag som lärare – att skapa, ge och erbjuda en sådan  undervisning för våra elever, i alla ämnen och i alla årskurser. Även Barbro Westlund (2009:251) betonar vikten av att förbereda eleverna innan den individuella läsningen börjar:

Svaga läsare bör helst inte ha andra texter än sina klasskamrater under mellanåren, det är istället undervisningen som kan omorganiseras! Det är därför viktigt att texterna bearbetas gemensamt i klassen innan den individuella läsningen börjar.

20130806-072425.jpg

Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om just detta:  Förförståelse – en väg in i texten