Etikettarkiv: bildpromenad

Innan vi läser…

I morgon ska vi läsa en faktatext om hällristningar från bronsåldern. Mitt upplägg blir så här:

1. Vad vet du om bronsåldern? Vad vet du om hällristningar? Diskussion om vad vi redan vet med hjälp av EPA (ensam-par-alla).
2. Vad ser du? Vi tittat på bilderna och alla får benämna det de ser.
3. Gemensam läsning av rubrik och bildtext. Vad tror du texten kommer att handla om?
4. Vad skulle du vilja ha reda på genom att läsa den här texten? Jag skriver ner elevernas frågor på tavlan och eleverna får skriva ner sina frågor i sin Forntidsbok.

5. Gemensam läsning av texten!

Kollegialt lärande i höst!

I dagarna blev det bestämt att vår skola ska satsa på att utveckla vår kompetens när det gäller undervisning i läsförståelse och vi ska göra det på plats och tillsammans: kollegialt lärande med andra ord! Vi ska läsa, prata, prova, dela och analysera! 2 timmar/tillfälle 1 gång i månaden!

I en artikel på Skolporten läser jag att ”Nyckeln till framgång är praktisk träning tillsammans med kollegor eller handledare i den naturliga miljön.” Därför känns det extra bra att vi på vår skola kommer att satsa på det i höst.

Själva upplägget är inte spikat, men vi kommer antagligen använda Barbro Westlunds bok ”Att undervisa i läsförståelse” med tillhörande studiehandledning som grund. Dessutom kommer jag säkerligen att prata om/visa bildpromenad enligt Kiwimetoden. Och en av mina kollegor har läst och intresserat sig för något som kallas retrospektiv textavvikelseanalys, något vi kände att vi genast ville lära oss mer om.

I sommar har jag ju planerat att delta i en bokcirkeln som ska diskutera boken ”Stärk språket Stärk lärandet”, så jag kommer antagligen att plocka med den till höstens träffar. Och alldeles nyss beställde jag en bok på Bokus som heter ”Låt språket bära”

…undrar hur många träffar vi kommer att behöva…=)

 

En bildpromenad och en smått stressad specialpedagog…

Vi har läst boken Hermans sommar. Det är en bilderbok, inte speciellt tjock men innehållet är lika djupt som brett och vi använde tre tillfällen innan vi kände oss färdiga. Ta till exempel meningen ”De har all tid i världen, men ingen tid att spilla.” Den meningen kan generera frågor som: Vad är tid? Kan man spilla tid? Hur mycket tid har du? Kan man äga tid? Finns det människor som aldrig har tid? Och det är en enda mening i boken!

IMG_0152

Jag bjöd in vår specialpedagog till vårt första möte med boken eftersom jag hade berättat om bildpromenader (en utförlig beskrivning av bildpromenad finns i boken Kiwimetoden av Anne-Marie Körling, 2006) och hur givande det arbetssättet kan vara. Trots att jag verkligen är nybörjare på detta och trots att jag hastade igenom några moment så höll vi på med bokens framsida i ca 20-30 minuter. Specialpedagogen berättade efteråt att hon faktiskt blev en aning stressad och otålig över att vi aldrig började läsa någon gång. Och det är nog det som är det allra svåraste när man börjar med bildpromenader, tiden! Men det måste få ta tid att genomföra, för oj vad mycket det ger.

Denna bok gav mig möjlighet att arbeta utifrån skolans värdegrund och kursplanerna  i bild, svenska och religion.

  • Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (boken handlar bland annat om rädslor i stort och smått och hur det är att bli gammal).
  • Genom rika möjligheter att samtala […] ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed skapa tilltro till sin språkliga förmåga.
  • Utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal  (vi höll på med boken under tre tillfällen och alla fick tid till att tänka, tala och reflektera över bokens innehåll).
  • Utveckla sin förmåga att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet (Vi pratade om döden och vad som händer efter döden, eftersom en av tanterna i boken är rädd för att dö).
  • Utveckla sin förmåga att analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner (vi gick igenom bokens framsida grundligt och vi pratade om många bilder i boken. Bilderna är väldigt speciella och vi funderade mycket kring hur författaren hade tänkt när han valde bilderna).
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter (att arbeta med bildpromenad blir ett naturligt sätt att lära eleverna att utnyttja sin förförståelse, träna på att förutspå handlingen och att ställa frågor till texten, strategier som forskning har visat att goda läsare gör automatiskt).