Etikettarkiv: beskrivande texter

Några nyckelord, en låtsaskompis och en egen text!

Idag fick mina elever en skrivuppgift i NO.  Först pratade vi om det vi har lärt oss om vind och vi pratade om ett experiment vi hade gjort med varmt vatten, en pet-flaska och en ballong. Sedan sa jag ungefär så här:

Tänk dig att du har en klasskompis som har missat alla lektioner vi har arbetat med VIND. Nu ska du skriva ett brev till hen och berätta om hur vind uppstår i naturen. Försök att få med så många av dessa ord som möjligt  i din text:

 • solen
 • marken
 • värmer
 • lättare
 • stiger
 • sugs in
 • luften

Så här har vi gjort i flera ämnen, en gång fick de beskriva likhetstecknet för en låtaskompis. Jag tycker att det är ett bra sätt för mig att få syn på om eleverna kan använda ämnesspecifika ord och begrepp så att man kan förstå innehållet. Så här är ju även NP för 3:an upplagt (man ger eleverna nyckelord), när de ska skriva faktatexter.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Gemensamt skrivande – en text växer fram!

Idag har vi skrivit vår gemensamma beskrivande text (se tidigare inlägg om vårt arbete med Cirkelmodellen), som eleverna sedan kommer att ha som mall/modell när de själva ska skriva sin text. Så här växte vår sexfältare och vår text fram under veckan som gick.

Eleverna fick i olika ”expertgrupper” till uppgift att plocka ut nyckelord ur en text (en text om lodjuretsom vi tidigare hade studerat), till sina respektive delar i sexfältaren (en grupp hade klassificering, en grupp hade förekomst osv.). Därefter fick de sätta sig i sin ”hemgrupp” och berätta för de andra vilka nyckelord de hade valt ut (här insåg jag att de hade behövt mer tid på sig att förklara för de andra varför de plockade ut just de här nyckelorden). Så småning om hade alla elever en varsin sexfältare fylld med nyckelord. Vi samlades i helgrupp och gick igenom deras ord, som jag skrev in i en tom sexfältare (se bild).

IMG_1938-1500x1020

Sedan var det dags att skriva själva texten. Eleverna fick sitta i par och hela tiden diskutera fram förslag på meningar med hjälp av nyckelorden i sexfältaren. De hade även sin skrivbok om texttyper framme (helt vanligt skrivhäfte). I den har vi skrivit ner sammanfattningar, allteftersom vi har lärt oss om beskrivande texter och hur de är uppbyggda. Jag hade förberett mig med frågor som jag använde mig av under skrivandets gång.

 • Vad måste vi börja med?
 • Kommer ni ihåg hur de andra texterna såg ut?
 • Finns det något tydligare sätt att säga det på?
 • Kan någon komma på ett annat ord?
 • Duger det här nu?
 • Ser ni något som ni tycker vi ska ändra på?

(Fritt efter Gibbons frågor i från kapitel 4 i boken ”Stärk språket, stärk lärandet”)

Alla paren tänkte ut meningar och sedan använde jag våra namnlappar där jag slumpade fram ett namn som fick svara. Sedan fick andra grupper lägga sig i och komma med förslag på ändringar eller tillägg. På detta sätt blev alla aktiva och delaktiga och inte bara ett fåtal, som det hade blivit om jag hade använt mig av vanlig handuppräckning.

Nästa vecka ska eleverna börja med sina egna texter och alla kommer att få ett exemplar av vår gemensamma sexfältare och gemensamma text. Jag har även kopierat upp dem och satt de på väggen i klassrummet.

IMG_1939-1120x1500
Jag skrev texten på smartboarden och printade sedan ut texten.

 

 

 

Cirkelmodellen spar tid!

Denna termin provar jag att arbete med Cirkelmodellen. Detta är helt nytt för mig, och innan jag drog igång detta arbete  försökte jag läsa så mycket som möjligt (till exempel Pauline Gibbons böcker och Anna Kayas blogg) och jag kollade på fler av de filmer som finns att tillgå på nätet, till exempel från UR och Anna Kayas film om Cirkelmodellen.

Min kollega provade läromedlet ZickZack ”Skrivrummet” till sina 4:or förra läsåret och i år använder jag det till min 3-4:a. Jag använder enbart lärarhandledningen, eftersom jag tycker man blir för låst om man även skulle använda den tillhörande elevboken. En stor fördel med lärarhandledningen är att det finns många exempeltexter att skriva ut (medföljande cd-skiva) och då behöver jag inte ägna tid till att leta efter sådana texter.

image8

Eftersom jag undervisar i nästan alla ämnen (utom slöjd och idrott) ville jag börja med en texttyp som jag kunde arbeta ämnesövergripande med. Då valde jag att börja arbeta med ”beskrivande texter”. I både kursplanerna för de naturorienterade ämnena och i kursplanen för svenska står det att eleverna ska arbeta med dessa slags texter.

 • Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtal om, tolka och framställa texter […] med naturvetenskapligt innehåll (Syftestexten i biologi, kemi, fysik).
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras (Centralt innehåll svenska 1-3).
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumeterande  texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag (Centralt innehåll svenska 4-6).

Men det handlar inte enbart om att utveckla elevernas skrivande, det handlar även om att utveckla elevernas läsförståelse. När man arbetar med Cirkelmodellen är det ju bland annat förmågan att förstå olika sorters texter som utvecklas – och i förlängningen utvecklas då även elevernas läsförståelse.

Den enskilt viktigaste faktorn för utvecklande av god läsförståelse är ordkunskap. Den är i sin tur beroende av god omvärldskunskap och förmåga att förstå texter (Barbro Westlund – Att undervisa i läsförståelse 2009:133).

Dessutom läste jag nyligen en intressant artikel av Annika Mindedal i boken ”Kunskap, språk och identitet” som tog upp vikten av att så tidigt som möjligt börja arbeta med NO-texter (artikeln återfinns även här: Börja tidigt med NO-texter). Hon menar bland annat att eleverna behöver en explicit undervisning i hur man läser och skriver NO-texter och vad kan då vara bättre än att arbeta med cirkelmodellen?

bild

Det som nu har drabbat mig (och som jag tror de flesta lärare drabbas av, som arbetar med cirklemodellen för allra första gången) är känslan av att detta tar så lång tid! Vi har ännu inte börjat skriva och vi har arbetat i många veckor med detta. Därför blev jag så glad idag, när jag hittade detta citat. Cirkelmodellen ska ta tid, den måste få ta tid och vi lärare ska ge det tid  – då spar vi tid i det långa loppet.

 Ju längre tid som ägnas åt de olika faserna i cirkelmodellen, och ju mer lyhörd stöttningen är, desto större är chansen att eleverna inte bara vågar skriva utan gör det effektivt också. Både du och de kommer att känna stolthet inför deras framsteg. Hellre det än att ägna oändlig massa tid åt att rätta fel de gjort för att de inte fått tillräckligt med stöd under skrivandets gång (Stärk språket stärk lärandet – 2013:122).