Etikettarkiv: begrepp

Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling

Min undervisning genomsyras just nu av ett medvetet arbete med ord och begrepp.

Här är länkar till de flesta av de aktiviteter som vi använder oss av i klassrummet. Flera av länkarna handlar ju inte bara om att utveckla ord/begrepp utan det handlar om ett språktutvecklande arbete i stort.

Den mesta inspirationen hämtar jag just nu från böckerna:

Och från dessa två bloggar:

 

Omfånget på läsarens ordförråd är en viktig indikator på språkförståelsen. Faktiskt är omfånget på ordförrådet den viktigaste enskilda faktorn som man hittills har hittat och som påverkar språkförståelsen.

Karsten Elbro, 2004:151

Se även denna länk:Läsförståelse

20140523-180019-64819990.jpg

Två språkutvecklande aktiviteter – den här gången i matematik

I det här inlägget beskriver jag två aktiviteter som är mycket elevaktiva, språkutvecklande och roliga! De går att göra i alla ämnen, men just i det här inlägget handlar det om matematiska begrepp.

Den här terminen har jag börjat med något som jag kallar ”Veckans matteord”. Så här går det till när jag presenterar ett nytt ord (en lektion som ursprungligen kommer från Anne-Marie Körling: Språkberikarlektion).

Jag väljer ut ett av begreppen från mina begreppskort som jag vill fokusera lite extra på eller om det är ett nytt begrepp som jag vill introducera. Just den här gången valde jag ”likhetstecken”, eftersom vi ska arbeta med det i vår modul i Mattelyftet. Själva begreppskorten har en förklaring på baksidan av korten och därifrån väljer jag ut 3-4 ord. De skriver jag upp på tavlan eller smartboarden. Sedan läser vi dem högt tillsammans på olika sätt (tex. läs det med en punkt, läs ordet med ett frågetecken osv.). Just idag läste vi även orden baklänges…

IMG_1915.JPG

Därefter är det dags att bilda meningar med orden. Först ger jag eleverna meningar med orden som jag har hittat på och därefter får eleverna själva hitta på meningar (eller härma mina), oftast gör vi detta muntligt men ibland önskar eleverna att få skriva ner sina meningar och då får de så klart det. Ibland arbetar de i par, ibland självständigt. Alla säger sin mening och vi andra härmar den tillsammans. Sedan får man några minuter på sig att hitta på en ny mening, nu med två av orden från tavlan, sedan tre ord osv.

Därefter är det dags för mig att läsa upp beskrivningen på baksidan av kortet. Jag brukar inte läsa allt, utan bara en del och sedan får den som vill gissa. De skriver ner sin gissning på en post-it eller på sin mini-whiteboard. Slutligen läser jag hela beskrivningen och så vänder jag upp kortet och de får se vad som står på kortet.

IMG_1914.JPG

Den andra aktiviteten är en rolig lek som man kan göra i alla ämnen och som verkligen får eleverna att öva sig i att förklara muntligt vad ett ord eller begrepp betyder. Eleverna är uppdelade i två lag, där det gäller att förklara ett begrepp/ord för en av lagkamraterna, så att kompisen så snabbt som möjligt kan säga vilket begrepp/ord det handlar om. Jag skriver upp ett matematiskt begrepp på tavlan (som jag vet att eleverna har arbetat med tidigare) sedan sätter de igång. Det lag som först säger begreppet/ordet får en poäng.

Detta är även ett tillfälle för mig att upptäcka om det är något begrepp som eleverna är osäkra på eller helt enkelt inte har förstått. I dag skrev jag begreppet ”symmetri” på tavlan och helt plötsligt blev det alldeles tyst i båda lagen…

…så nu vet fröken vad hon måste ger mer av i sin matematikundervisning!

IMG_1913.JPG

I den här filmen från NC andraspråk får man se hur denna aktivitet går till.

 

 

 

 

Före läsningen

Idag provade jag återigen en aktivitet som hjälper eleverna att utveckla skolspråket genom att ta avstamp i det eleverna redan vet. Just denna aktivitet beskrivs i Pauline Gibbons bok ”Lyft språket lyft tänkandet”.

9173828483

Texten hade rubriken ”Den viktiga skogen” och den handlade bland annat om planterad skog kontra urskog och innehöll begrepp som grödor, sågverk och pappersindustrin.

Först bad jag alla elever tänka ensamma en stund på vad texten ”Den viktiga skogen” skulle kunna handla om. Sedan fick eleverna prata i par och därefter i helklass. Jag bad eleverna ge mig ord som de trodde texten skulle innehålla och jag skrev upp alla elevers förslag på ord. Sedan skrev jag upp (med en annan färg) några av de begrepp som fanns i texten och lät eleverna diskutera dem sinsemellan. Vi diskuterade begreppen på tavlan och kom in på skogsavverkning och hur man fraktade timmer förr i tiden. ”Nu fick jag en koppling” utbrast en elev och sprang och hämtade en läromedelsbok i Svenska och bläddrade fram till en sida med en bild på timmer som fraktades på en älv.

Därefter fick eleverna läsa texten själva. Jag burkar inte låta dem läsa själva ur NO-boken, men eftersom texten var relativt kort och jag ansåg att de var väl förberedda inför läsningen, lät jag dem göra det. När de läste använde de sig av post-it-lappar och markerade texten med symboler (läs mer om den läsaktiviteten här: Kontrollera texten). Efter läsningen diskuterade vi texten och var de hade markerat och varför.

När vi som avslutningen arbetade i aktivitetsboken stötte ingen på några oklarheter eller svårigheter när de skulle arbeta med frågorna som hörde till området. För mig blev det ett tydligt tecken på att alla elever hade förstått texten som vi hade studerat tillsammans.