– Cecilia du måste stanna!

Vi har under några veckor arbetat med vatten på NO:n. Vi har bland annat lärt oss om olika moln och hur moln bildas. Därför blev jag jätteglad när jag hittade en lektion om att skriva dikter om regn på Anne-Marie Körlings blogg, det blev det perfekta avslutet för vårt vatten-tema.

Så här genomförde jag de två lektionerna (ca 60 minuter vardera).

Jag började med att läsa Anne-Maries dikt. Sedan visade jag den på Smartboarden och vi läste den tillsammans. Därefter sa jag att vi skulle skriva en likadan dikt tillsammans. De fick fundera en stund ensam, sedan pratade de med kompisen bredvid.

Jag skrev ner deras ord (synligt för dem på Smarboarden). Sedan läste vi igenom vår dikt tillsammans.

Först därefter var det dags för eleverna att skriva en egen dikt. De fick en mall av mig (början på varje diktrad: En droppe regn…Två droppar regn…). Den som ville fick naturligtvis härma den dikt vi hade skrivit tillsammans. Några skrev flera stycken, andra skrev en dikt, men alla skrev. Vi avrundade lektionen i ring, där jag eller eleven själv läste upp sina dikter.

Elevtext efter första lektionen.

Nästa lektion kallade jag ”Bygga ut meningar”. Jag tog fram dikten vi hade skrivit tillsammans och visade dem att man kan bygga ut en mening/utveckla en mening med hjälp av flera ord och på så sätt ge läsaren en tydligare bild av det vi vill förmedla i texten.

Den gemensamma dikten, efter vi hade byggt ut meningarna.

När vi hade gjort detta gemensamt med vår dikt, fick de plocka fram sin dikt igen och pröva att bygga ut den med flera ord. Den som ville fick sedan skriva den på dator.

Och nu började det roliga…flera elever ville inte sluta, de skrev och skrev; skrev nya dikter, byggde ut de gamla, skrev på datorn, skrev ut, läste upp, skrev mer. När rasten ringde hade jag några elever som inte ville gå ut.

Det är rast nu, jag tänkte gå till personalrummet…
– Cecilia, du måste stanna!
– Ok, jag ska bara hämta kaffe, så kommer jag snart tillbaka.

Elevtext efter andra lektionen.

 

Kommentera