Kategoriarkiv: skrivundervisning

– Cecilia du måste stanna!

Vi har under några veckor arbetat med vatten på NO:n. Vi har bland annat lärt oss om olika moln och hur moln bildas. Därför blev jag jätteglad när jag hittade en lektion om att skriva dikter om regn på Anne-Marie Körlings blogg, det blev det perfekta avslutet för vårt vatten-tema.

Så här genomförde jag de två lektionerna (ca 60 minuter vardera).

Jag började med att läsa Anne-Maries dikt. Sedan visade jag den på Smartboarden och vi läste den tillsammans. Därefter sa jag att vi skulle skriva en likadan dikt tillsammans. De fick fundera en stund ensam, sedan pratade de med kompisen bredvid.

Jag skrev ner deras ord (synligt för dem på Smarboarden). Sedan läste vi igenom vår dikt tillsammans.

Först därefter var det dags för eleverna att skriva en egen dikt. De fick en mall av mig (början på varje diktrad: En droppe regn…Två droppar regn…). Den som ville fick naturligtvis härma den dikt vi hade skrivit tillsammans. Några skrev flera stycken, andra skrev en dikt, men alla skrev. Vi avrundade lektionen i ring, där jag eller eleven själv läste upp sina dikter.

Elevtext efter första lektionen.

Nästa lektion kallade jag ”Bygga ut meningar”. Jag tog fram dikten vi hade skrivit tillsammans och visade dem att man kan bygga ut en mening/utveckla en mening med hjälp av flera ord och på så sätt ge läsaren en tydligare bild av det vi vill förmedla i texten.

Den gemensamma dikten, efter vi hade byggt ut meningarna.

När vi hade gjort detta gemensamt med vår dikt, fick de plocka fram sin dikt igen och pröva att bygga ut den med flera ord. Den som ville fick sedan skriva den på dator.

Och nu började det roliga…flera elever ville inte sluta, de skrev och skrev; skrev nya dikter, byggde ut de gamla, skrev på datorn, skrev ut, läste upp, skrev mer. När rasten ringde hade jag några elever som inte ville gå ut.

Det är rast nu, jag tänkte gå till personalrummet…
– Cecilia, du måste stanna!
– Ok, jag ska bara hämta kaffe, så kommer jag snart tillbaka.

Elevtext efter andra lektionen.

 

Fråga eleverna hur de gör

Ord har en naturlig del i min undervisning – i alla ämnen. Vi tittar på hur ord är uppbyggda, hur ord är släkt med varandra, hur ord rimmar och hur ord kan höra ihop. Eleverna skriver ofta upp ord och meningar ur böckerna de läser.

Vilka ord hör ihop? Alla får ett ord och går runt i klassrummet och försöker hitta en kompis som har ett ord som hör ihop med deras.

 

Ord ur dikten ”Fideli” av Lena Sjögren.

Som en del i denna undervisning har eleverna  skrivläxa en gång i veckan. Det kan vara att träna på att stava ord eller att skriva meningar med utvalda ord. Orden kommer från vår läsebok i svenska, så orden är inte nya för eleven. Vi har alltid samma ord i två veckor, fast på olika sätt. Om de har haft i läxa att stava orden, gör jag alltid diktamen på de orden – och eleverna kräver att jag gör det. De flesta blir sura om de inte får visa att de har tränat på orden hemma. Om de har haft i läxa att skriva meningar med orden, läser jag ALLTID upp deras meningar högt. Den elev som av någon anledning inte har gjort eller har glömt läxan, är mycket noga med att jag ska läsa upp hens meningar när hen sedan har med sig sin läxa.

Eleverna har skrivit av meningar på blädderblock, ur böcker de läser.

I fredags fick eleverna fundera på frågan ”Hur gör du när du tränar stavningsläxan?”. Syftet med det var att jag ville att eleverna skulle få upp ögonen för att man kan träna läxor på olika sätt, och på så sätt öka medvetenheten om hur man lär sig. Eleverna fick fundera en stund, sedan berätta för varandra.

När jag har skrivit orden på papperet brukar mamma säga orden så skriver jag dem igen.
Först tittar jag på ordet – sedan försöker jag skriva ordet flera gånger utan att titta.
Jag säger orden högt när jag skriver dem.
Jag vet inte hur jag gör…
Jag bara skriver dem.
Jag är vänsterhänt och då döljer jag ordet med handen!
Jag skriver varje ord fem gånger.

Undervisning: Hur ser en text ut när alla innehållsord är borta?

Formord och innehållsord

Jag och mina elever (de går i 2:an) arbetar just nu med att träna på att sammanfatta en faktatext.

Jag har alltid tyckt att det varit svårt att lära eleverna vilka ord i en text som är de viktiga. Jag brukar använda begreppet ”nyckelord” när jag ska förklara, eftersom jag själv tycker det är ett bra ord som hjälper mig att förstå vad man ska fånga i texten. För några år sedan sa en elev under en lektion: ”nyckelorden låser upp dina egna meningar”.  Jag tyckte det var så bra och vi skrev det på en affisch och satte upp i klassrummet. Men trots detta, har jag aldrig riktigt varit nöjd med mina ”nyckleordslektioner”, för det är ändå många elever som har svårt att förstå precis vilka ord det är man ska fokusera på.

Men så för några dagar sedan läste jag boken Ordens värld av Ingegerd Enström (ett boktips från twännen Cilla Dalén).

Där skriver Enström om begreppen innehållsord och formord. Det fanns också en uppgift i boken (boken blandar teori och praktiska övningar)  där alla innehållsord var bortplockade och man skulle gissa vad texten handlade om. I stycket efter hade alla formord blivit bortplockade och man skulle även där gissa vad texten handlade om. Så klart var det omöjligt att gissa när det bara var formord och betydligt lättare när det bara var innehållsord.

Jag prövade samma övning i klassrummet, (fast med meningar från en text som vi skulle jobba med) och introducerade även begreppen formord och innehållsord.

Lektionen började med att jag visade den här texten och jag bad eleverna prata i par om vad de trodde att det handlade om.

Det blev ganska tunt med gissningar och eleverna såg mest uppgivna ut och en aning frågande till vad det var jag var ute efter.

Sedan visade jag den här texten.

Då sken de genast upp, för nu var det ju ingen tvekan om vad texten handlade om.

Nästa steg var att prata om vad det var för skillnad på orden från första bilden och den andra.

Jag introducerade de två begreppen och vi pratade om att formorden formar och ”klistrar” ihop meningarna och att innehållsorden berättar om innehållet i texten – vad texten handlar om.

Därefter fick de sitta i par och fortsätta att plocka ut innehållsord ur texten om Ekorren (som finns i vår arbetsbok).

Slutligen gick vi igenom tillsammans vilka ord de hade valt att stryka under. Ingen grupp hade strukit under några formord – alla hade uteslutande markerat innehållsord.

Tack Cilla Dalén för boktipset och tack Ingegerd Enström för idén till den lyckade lektionen!