Kategoriarkiv: Så här gör jag

What do you see?

Under det här läsåret har eleverna i 2:an haft engelska för första gången. Jag har inte använt något läromedel utan istället utgått från skönlitteratur och UR-serien Pick a colour.

En av de skönlitterära böckerna vi har använt är Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? av  Bill Martin, Jr. and Eric Carle. Vi har läst den gemensamt flera gånger och sjungit den (den som sång på You Tube). Eleverna har även läst den i par och självständigt.

Som avslutning på det arbetet gjorde vi en egen What-do-you-see-bok. Eleverna fick fritt välja ett eller två djur och bestämma vilken färg de skulle ha. Alla målade sina djur och sedan använde vi appen Book Creator där varje elev gjorde sin sida (eller sidor) i boken.

När den var färdig skrev jag ut den och eleverna fick ta hem den som en ”Show and read-läxa”. Som bonus finns den även på Flip Snack, ett digitalt verktyg som jag verkligen gillar eftersom det är lätt att använda och ger möjlighet för fler att se vad vi har gjort. Klicka gärna på bilden och läs vår fina bok.

– Nu är du Mio…

Dagens högläsning. Mio och Jum-Jum är i riddar Katos hungertorn och ska snart dö. Det finns inget som kan rädda dem.

Å, den som fick äta något… vad som helst! Med mina sista krafter tog jag skeden och stoppade den i munnen och lekte att jag åt. Då kände jag i min mun något underbart. Det fanns något i skeden som gick att äta […] Det fyllde mig med liv, och all min hunger försvann.

–  Nu vill jag att ni sprider ut er i klassrummet. Lägg er på golvet…nu är DU Mio. Mio som inga krafter har…Mio som snart ska dö…nu hittar du skeden…du för den till munnen…och hela din kropp fylls med…LIV, LIV!

Att stanna upp i högläsningen och låta eleverna dramatisera tar bara några minuter. Pröva!

 

– Cecilia du måste stanna!

Vi har under några veckor arbetat med vatten på NO:n. Vi har bland annat lärt oss om olika moln och hur moln bildas. Därför blev jag jätteglad när jag hittade en lektion om att skriva dikter om regn på Anne-Marie Körlings blogg, det blev det perfekta avslutet för vårt vatten-tema.

Så här genomförde jag de två lektionerna (ca 60 minuter vardera).

Jag började med att läsa Anne-Maries dikt. Sedan visade jag den på Smartboarden och vi läste den tillsammans. Därefter sa jag att vi skulle skriva en likadan dikt tillsammans. De fick fundera en stund ensam, sedan pratade de med kompisen bredvid.

Jag skrev ner deras ord (synligt för dem på Smarboarden). Sedan läste vi igenom vår dikt tillsammans.

Först därefter var det dags för eleverna att skriva en egen dikt. De fick en mall av mig (början på varje diktrad: En droppe regn…Två droppar regn…). Den som ville fick naturligtvis härma den dikt vi hade skrivit tillsammans. Några skrev flera stycken, andra skrev en dikt, men alla skrev. Vi avrundade lektionen i ring, där jag eller eleven själv läste upp sina dikter.

Elevtext efter första lektionen.

Nästa lektion kallade jag ”Bygga ut meningar”. Jag tog fram dikten vi hade skrivit tillsammans och visade dem att man kan bygga ut en mening/utveckla en mening med hjälp av flera ord och på så sätt ge läsaren en tydligare bild av det vi vill förmedla i texten.

Den gemensamma dikten, efter vi hade byggt ut meningarna.

När vi hade gjort detta gemensamt med vår dikt, fick de plocka fram sin dikt igen och pröva att bygga ut den med flera ord. Den som ville fick sedan skriva den på dator.

Och nu började det roliga…flera elever ville inte sluta, de skrev och skrev; skrev nya dikter, byggde ut de gamla, skrev på datorn, skrev ut, läste upp, skrev mer. När rasten ringde hade jag några elever som inte ville gå ut.

Det är rast nu, jag tänkte gå till personalrummet…
– Cecilia, du måste stanna!
– Ok, jag ska bara hämta kaffe, så kommer jag snart tillbaka.

Elevtext efter andra lektionen.