Höra och se nya ord

Vid observationer i flera klassrum har de amerikanska forskarna Linnea Ehri och Julie Rosenthal (2007, 2008) konstaterat  att lärare ofta enbart förklarar nya ord muntligt under högläsningen. Resultatet av deras omfattande forskning med sju- och tioåringar visar att såväl ordkunskap (uttal och betydelse) som stavningsförmåga ökar signifikant om läraren, samtidigt som hon förklarar orden, skriver dem på tavlan. På så sätt registrerar hjärnan hur orden ser ut (bokstavssammansättningen) och de nya orden får möjlighet att lagras i långtidsminnet. Nästa gång eleven själv stöter på orden i en text, registrerar förhoppningsvis hjärnan att de här orden känns igen, de är inte nya.

Ur boken ”Att undervisa i läsförståelse” av Barbro Westlund (2009 s 107)

CVmokHDU4AA0U0q

 

En bok att ösa ur

Det slår mig – när jag ännu en gång ögnar igenom boken Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund att detta är en av de bästa böckerna inom detta område. Den är  sprängfylld av både teori och konkreta lektioner att använda sig av i sin undervisning. Från 1:an till 6:an med lektioner för både skönlitteratur och sakprosa.

CTWdLSSUYAQnpny

Här är en länk till ett  tidigare inlägg där jag beskriver ett lektionsförslag från denna bok:

Högläsning med ökat elevansvar

 

 

 

 

Pedagog Västerbotten kom och hälsade på!

I slutet av vårterminen kom Pedagog Västerbotten och hälsade på i mitt klassrum. I länken som följer kan man läsa och lyssna på när jag berättar om min undervisning, om det utvidgade kollegiet och vad Anne-Marie Körling har betytt för min utveckling som lärare.

@Lappkullan bloggar och twittrar läsförståelse